IDZIE ZIMA

tekst: Edward Słoński
ilustracje: Przemysław Liput
wydawnictwo: Zyski i S-ka 2014