STEFEK BURCZYMUCHA

tekst: Maria Konopnicka
ilustracje: Przemysław Liput
wydawnictwo: Zysk i S-ka 2012