GUPIKOWO

tekst: Monika Kowaleczko-Szumowska
ilustracje: Przemysław Liput
wydawnictwo: Bis 2011